Pogrzeb

Nekrolog – Klepsydra

Naszym klientom oferujemy wydruk i rozwieszenie pięknych klepsydr, które podają najważniejsze informacje takie jak: 

  • Miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pogrzebu.
  • Wyrazy współczucia dla bliskich zmarłej osoby, 
  • Krótką wzmiankę opisującą daną postać.

Ponadto załatwiamy formalności związane z wydrukiem nekrologów w lokalnych gazetach w powiatach: poznańskim, grodziskim, nowotomyskim oraz w Internecie.

Wydruk nekrologów