22 stycznia 2020 roku pochowaliśmy na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu Pana Zbigniewa Rau.

Zbigniew Rau był polskim policjantem, politologiem, doktorem nauk prawnych, w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doradca Jerzego Buzka w okresie, gdy był on przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau

Pogrzeb Zbigniewa Rau